Helseundersøkelser av barnet

Helseundersøkelser ved helsestasjonen:

•      Jordmor tar kontakt med familien 1-3 dager etter hjemkomst. Tilbud om hjemmebesøk.

•      Helsesykepleier tar kontakt med familien innen 2 uker etter hjemkomst. Tilbud om hjemmebesøk.

•      4 uker, barselgruppe med andre mødre og barn. Helsesykepleier gir veiledning.

•      6 uker, helsesykepleier og lege deltar. Undersøkelse, veiledning og vaksinasjon.

•      8 uker- EPDS samtale med mor.

•      8 uker, barselgruppe med andre mødre og barn. Fysioterapeut gir veiledning.

•      3 mnd. Vaksinasjon, undersøkelse og veiledning.

•      5 mnd. Vaksinasjon, undersøkelse og veiledning.

•      6 mnd. Helsesykepleier og lege deltar. Undersøkelse og veiledning.

•      9 mnd. Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier.

•      12 mnd. Helsesykepleier og lege deltar. Undersøkelse, veiledning og vaksinasjon.

•      15 mnd. Undersøkelse og veiledning med helsesykepleier. Vaksinasjon.

•      18 mnd. Undersøkelse og veiledning med helsesykepleier. Vi benytter et foreldreskjema for å kartlegge barnets motorikk, personlighet og sosiale utvikling (Ages and Stages queststionnaires, ASQ).

•      2 år. Lege og helsesykepleier deltar. Undersøkelse og veiledning. Foreldrene fyller ut SATS skjema i forkant. Dette er en språkkartlegging.

•      4 år. Undersøkelse og veiledning med helsesykepleier. Syns- og hørselstest av barnet.

Helsestasjonsprogrammet.

Tilbud ved helsestasjon

• Veietid på tirsdager og fredager kl. 12-13. Da er en helsesykepleier tilgjengelig for spørsmål. Ta kontakt for å få veietime.
• Ekstrakonsultasjoner etter behov.
• Barselgruppe med helsesykepleier ved 4 uker.
• Barselgruppe med fysioterapeut ved 8 uker.
• Foreldreveiledning individuelt og i grupper (PMTO, ICDP og COS-P).

Generell informasjon

Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-2;
«Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroll, i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barn deltar i helsekontrollen»
Vi har etter loven plikt til å føre journal med helseopplysninger om våre brukere. I journalen nedtegnes de opplysninger som helsepersonell finner nødvendig ut i fra faglig vurdering. Det opprettes en journal på barnet. Foresatte har innsynsrett i barnets journal. Lovverket.
Personalet har taushetsplikt i henhold til lov om helsepersonell.
Når dere kommer til venterommet, kan dere melde i fra om at dere har kommet dersom venterommet er betjent. Helsesykepleier henter dere til oppsatt time, og vil veie, og måle lengde og hodeomkrets inne på konsultasjonsrommet.
Syke barn skal ikke på helsestasjonen. Dette er viktig da helsestasjonen tar i mot alle barn, også premature og sårbare barn. Er du i tvil om barnet er friskt nok til å komme, ta gjerne kontakt på forhånd.
På helsestasjonen jobber det ulike faggrupper som barnepleier/helsesekretær, helsesykepleier, fysioterapeut og lege. I tillegg samhandler vi tett med blant andre jordmødre, sykehuset Innlandet, Flyktningehelsetjenesten, fastleger og Trygg oppvekst Lillehammer.