Hvordan sette positive grenser?

Les mer om grensesetting her. 

Alkohol foran barna?

Hvordan forholde seg til alkohol med barn tilstede? Barn merker raskt endringer i oppførselen vår når vi drikker. Det kan være vanskelig å bedømme hvordan vi oppfattes, og når stemningen skifter fra trivelig til annerledes eller ekkel. Derfor er det lurt å snakke med barnet om alkohol. Det blir stadig vanligere å drikke alkohol i ulike sammenhenger. Mange foreldrepar har ulike oppfatninger av hva som er greit og ikke. Dette er det viktig å snakke om. Nesten 1 av 10 barn opplever at foreldrene drikker for mye alkohol. Les flere tips og informasjon her.

Barns miljø og sikkerhet

Les mer om hva du skal tenke på rundt sikkerhet og miljø.

Kurs og foreldreveiledning

Har du utfordringer i foreldrerollen? Er dere uenige som foreldre i måten dere møter barnet på? Helsestasjonen arrangerer flere typer kurs og foreldreveiledning. Ta kontakt for nærmere informasjon. Les mer om samspill mellom foreldre og barn her.