Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Våre barnefysioterapeuter tilbyr:

 • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • Barselgruppe når barna er 8 uker
 • Veiledning av barnets nærpersoner - hjemme, i barnehage og på skolen
 • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • Tilrettelegging slik at barn kan være aktive i hjemmet, i nærområdet, i barnehagen eller på skolen. Det kan være kompenserende tiltak slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved tilrettelegging av omgivelser eller med hjelpemidler
 • Forebygging/folkehelsearbeid. Deltager i Tverrfaglig team i barnehager og skoler

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med spesialkompetanse i forhold til barn.

Fysioterapeuter, kontaktinfo.

Navn

Tittel

E-post adresse

Telefon

Terje Ringen Grundstad

Teamleder ergo- og fysioterapitjenesten, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, master i psykososialt arbeid med barn og unge

terje.ringen.grundstad@lillehammer.kommune.no

 

95284852

Anita Hoddevik Dagsgard

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Spesialist i ortopedisk fysioterapi

anita.hoddevik.dagsgard@lillehammer.kommune.no

 

90898339

Morten Granum

Videreutdanning i barnefysioterapi OsloMet

morten.granum@lillehammer.kommune.no

 

90913428

Ergoterapi for barn og unge 0-18 år

Våre barneergoterapeuter tilbyr;

 • Kartlegging og undersøkelse av fysisk funksjon til barn med usikkerhet rundt bevegelsesutvikling
 • Tilrettelegging slik at barn kan være aktive i hjemmet, i nærområdet, i barnehagen eller på skolen. Det kan være kompenserende tiltak slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved tilrettelegging av omgivelser eller med hjelpemidler
 • Veiledning til foreldre, barnehager og skoler
 • Trening og veiledning av barn i spesifikke aktiviteter, håndfunksjon eller bruk av hjelpemidler
 • Bistand vedrørende boligtilpasning, både i private og offentlige bygg
 • Forebygging/folkehelsearbeid. Deltager i Tverrfaglig team i barnehager og skoler

ergo nettside.webp

Ergoterapeuter, kontaktinfo.

Navn

Tittel

E-post adresse

Telefon

Trine Sørheim

Ergoterapeut

trine.iren.sorheim@lillehammer.kommune.no

90843358

 

Henvisninger

Henvisninger sendes skriftlig til:

 • Pr. post: Lillehammer helsestasjon, Storgata 170, 2615 Lillehammer
 • Benytt følgende henvisningsskjemaHenvisning til ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge samt samtykke.docx (DOC) (PDF)
 • Ved spørsmål vedrørende henvisninger og timebestilling, kontakt sentralbord Lillehammer helsestasjon: 61 22 17 70, eller teamleder Terje Ringen Grundstad: 90 91 57 66
 • Elektronisk pasient journal til: TJE89103 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Lillehammer kommune

Barsel og spedbarnstid

Alle barn og foresatte på 8 ukers alder får tilbud om barselgruppe med fysioterapeut. Timen er en gruppetime der du også møter andre foresatte. 

Temaer:

 • Den første tiden og primærbehov
 • Reflekser
 • Bevegelsesutvikling
 • Samspill
 • Stimulering for variasjon, favorittside, asymmetri
 • Bæring
 • Utstyr/ hjelpemidler
 • Skotøy
 • Bekkenbunnstrening, se egen brosjyre her.

 

TIPS FRA FYSIOTERAPEUTEN - om motorikk og utstyr i spedbarnstiden