Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester er kommunens Koordinerende enhet. 

Tildelingsenheten holder til på rådhuset i Storgata 51. Vi oppfordrer deg til å gjøre avtale før du kommer. 

Telefon 61 10 78 48 er betjent fra kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager. Kontoret er ellers tilgjengelig for publikum i servicetorgets åpningstider, se nederst på siden.

Helse-, sosialtjenester og omsorgsbolig

Søknadsskjema for helse- og sosialtjenester finner du her "Helse- og omsorgstjenester".

Skal du søke om omsorgsbolig benytter du søknadsskjemaet du finner ved å trykke på linken over.

Kommunal bolig

Det er egne søknadsskjemaer for kommunale boliger for vanskeligstilte og individuell plan/koordinator. 

Vi ønsker fortrinnsvis at våre søkere benytter seg av digital søknad. Søker må da ha tilgang til bankID for å logge inn på søknaden. Du finner link til digital søknad her.

Dersom du ikke har BankID kan du benytte vårt papirskjema som tidligere.

Digitalt søknadsskjema for kommunal bolig for vanskeligstilte.

Søknadsskjema for individuell plan og koordinator (under bokstaven I)

Ved tildelingsenheten får du også kontakt med:

Saksbehandling

Hvordan saksbehandles søknaden din?

For tildeling av helse -og omsorgstjenester kreves saksbehandling.
Når du søker om bistand/hjelp får du en saksbehandler for den aktuelle søknaden .

Det gjøres en kartlegging av dine behov med vurdering, etter kriterier, før vedtaket  fattes. Har du kommunale tjenester fra før vil også opplysninger fra andre tjenesteområder være viktig for saken, slik at den blir belyst best mulig. Innhenting av opplysninger fra andre skjer etter samtykke fra deg. Det er klagerett på vedtaket .

Søknadsskjema finner du her.
Søknadskjema sendes pr. post, sensitiv informasjon skal ikke sendes over nettet. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden hjelper Tildelingsenheten deg med det.

Søknaden sendes
Lillehammer kommune
Tildelingssenheten for helse-og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer