Tildelingsenheten for helse-og sosialtjenester er kommunens Koordinerende enhet. 

Tildelingsenheten holder til på rådhuset i Storgata 51. Vi oppfordrer deg til å gjøre avtaler før du kommer. 

Telefon 61 10 78 48 er betjent fra kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager. Kontoret er ellers tilgjengelig for publikum i servicetorgets åpningstider, se nederst.
Søknadsskjema finner du her "Helse- og omsorgstjenester".

Skal du søke  om omsorgsbolig benytter du søknadsskjemaet du finner ved å trykke på linken over.

Det er egne søknadsskjemaer for kommunale boliger for vanskeligstilte og individuell plan /koordinator. 
application/pdfSøknadsskjema for kommunale boliger 
Søknadsskjema for individuell plan og koordinator. (under I)

Ved Tildelingsenheten får du også kontakt med:
Demenskoordinator
Hukommelsesteam
Kreftkoordinator
Innsatsteam

Saksbehandling

Hvordan saksbehandles søknaden din?

For tildeling av helse -og omsorgstjenester kreves saksbehandling.
Når du søker om bistand/hjelp får du en saksbehandler for den aktuelle søknaden .

Det gjøres en kartlegging av dine behov med vurdering, etter kriterier, før vedtaket  fattes. Har du kommunale tjenester fra før vil også opplysninger fra andre tjenesteområder være viktig for saken, slik at den blir belyst best mulig. Innhenting av opplysninger fra andre skjer etter samtykke fra deg. Det er klagerett på vedtaket .

Søknadsskjema finner du her.
Søknadskjema sendes pr. post, sensitiv informasjon skal ikke sendes over nettet. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden hjelper Tildelingsenheten deg med det.

Søknaden sendes
Lillehammer kommune
Tildelingssenheten for helse-og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer