En gang på 50-tallet ble så kjeden utvidet ved at det ble opprettet formelle vennskapsbyavtaler mellom de fire byene. Nøyaktig hvilket år er uklart, og leting etter dokumenter i den anledning har ikke gitt resultat.

Lillehammer kommune har også vennskaps- og samarbeidsforbindelser med kommuner og byer utenfor Norden. Formålet har primært vært å stimulere til turisttrafikk og næringssamarbeid, samt å ivareta ønsker og behov for organisert mellomfolkelig samarbeid.

For ytterligere informasjon om Vennskapsbyene i og utenfor Norden, se dokumentet under.