Kurs i trygghetssirkelen

Vi tilbyr jevnlig kurs i trygghetssirkelen ved Lillehammer helsestasjon.

Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS-p), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Kurset går over 8 ganger, og varer i halvannen time hver gang. Kurset er forbeholdt foreldre med (minst ett) barn under skolealder. Kurset har fokus på å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Dette kurset tilbys i gruppe med ca 6-12 foreldre. Du kan få mer informasjon om trygghetssirkelen ved å ta en titt her. Dersom du/dere er interessert i kurs, og ønsker å skrive dere opp på en venteliste, kan dere kontakte Oddny på mail oddny.nordlund@lillehammer.kommune.no, eller spørre deres faste helsesykepleier. Spørsmål kan også rettes til helsestasjonen på telefon 61221770.

Velkommen på kurs!

Individuell foreldreveiledning

Helsestasjonen tilbyr også individuell foreldreveiledning. Du kan lese mer om dette tilbudet her. Rådgivning kan du få av helsesykepleier på helsestasjon. Trenger du mer omfattende veiledning kan familieteamet tilby oppfølging over lengre tid.

Kurs om barnets kosthold

Mange ferske foreldre er usikre på barnets kosthold det første året. Nå har dere mulighet til å lære mer om dette. 

Det holdes kurs om barnets kosthold det første leveåret 25.05.23. Les mer og se informasjon om påmelding her.