Utenlandsvaksinering

Formålet med tjenesten: Forebygge alvorlige og smittsomme sykdommer hos den enkelte reisende.
Hindre spredning og import av smittsomme sykdommer.

Vaksinasjon kan være aktuelt ved reiser til land utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika og Australia.

Se anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Hva tjenesten omfatter:
Vurdering av behov for vaksinering utfra reisens mål og omfang

Rådgivning om mathygiene og generelle forebyggende helsetiltak, råd mot myggstikk, eventuelt resept på medikamenter mot malaria
OBS ! I enkelte land, slik som Sentral-Afrika og deler av  Sør-Amerika, kreves vaksine mot gul feber før innreise

Lovgrunnlag:
Smittevernloven, Anbefalinger fra WHO og Folkehelseinstituttet.
Kommuneoverlegen er medisinskfaglig ansvarlig.

Hvordan få tjenesten:
Timebestilling, helst 4-5 uker før avreise.
Telefon 61221770
Mulighet for timer alle ukedager.

Pris:
Kunden må betale for konsultasjon og vaksinekostnadene kommer i tillegg. Veiledende priser fra Folkehelseinstituttet.
Vi har betalingsterminal.
OBS: det blir krevd gebyr kr 300,- for ubenyttet time. Avbestilling må skje 24 timer før.

For mer informasjon kontakt:
Helsesykepleier Ranghild Solberg Torp

Helsesykepleier:  Ingunn Kvamme

Teamkoordinator: Ulf Johansson
Tjenesteområdeleder, Camilla M. Østensen 

Smitteverntjenesten

Formålet med tjenesten:
Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre spredning

Hvem som får tjenesten:
Alle som oppholder seg eller bor i kommunen og som kan ha mistanke om smittsom sykdom.
Personer i enkelte yrker eller studier som skal kontrolleres for tuberkulose (for eksempel helsepersonell, lærere, førskolelærere)
Definerte risikogrupper for tuberkulose i Norge har plikt til tuberkulosekontroll. (Arbeidsinvandrere, flykninger, familiegjenforening, asylsøkere) Disse vil få tilsendt brev.


Hva tjenesten omfatter:

Ha løpende oversikt over de infeksjons- epidemiologiske forholdene i kommunen
Veiledning til og oppfølging av personer med smittsom sykdom
Individuell helseundersøkelse som også kan omfatte blodprøver og avføringsprøver
Vaksinasjon
Tuberkulosekontroll. Denne kan omfatte henvisning til blodprøve og røntgen av lungene
Miljøundersøkelser


Hvordan få tjenesten:

Timebestilling ved Lillehammer helsestasjon, telefon 61 22 17 70

Rutinemessig innkalling av definerte grupper.

Henvisning fra fastlege.

Det er et nært sammarbeid mellom smitteverntjenesten og flykningetjenesten.

Pris:Tjenesten er gratis.

Lovgrunnlag: Smittevernloven, Folkehelseinstiuttets- og Helsedirektoratets anbefalinger.

Kontaktpersoner:
Helsesykepleier Ingunn Kvamme
Teamkoordinator/ Helsesykepleier Ulf Johansson

Kommuneoverlegen er hovedansvarlig for kommunens smittevernstjeneste og kan kontaktes i rådhuset, Storgata 51, telefon 61 05 05 00