Barns miljø og sikkerhet

Les mer om dette her.

Førstehjelp ved brannskader

Les mer her.

Førstehjelp ved forgiftninger

Sjekk her.

Barn og seksualitet

Barn og seksualitet. Hva er viktig når du skal snakke med barna om kropp og seksualitet. Og hva kjennetegner barns seksualitet? Kunnskap om kroppen sin kan virke forebyggende mot overgrep.

Les mer om hvordan du kan snakke med barnet ditt på ulike alderstrinn.

Hvordan sette positive grenser?

Det er nødvendig og riktig å sette grenser for barnet ditt. Barnet trenger rammer. Men hvordan vi setter grensene har stor betydning for om barnet forstår og aksepterer dem. Les gjerne mer om hvordan du kan gjøre dette. Husk du er barnets rollemodell. Barnet ser mer på hva du gjør enn hva du sier.