Sjekkliste

Når du kommer hjem med et spedbarn er alt nytt og det er mye å huske på. Her finner du en sjekkliste over de viktigste punktene.

Kontaktinformasjon barselavdeling

 Her finner du kontaktinformasjon til barselavdelingen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Nedstemthet og fødselsdepresjon

Å få barn er noe av det største som kan skje i livet.
Samtidig er det ikke uvanlig å bli nedstemt eller deprimert i tiden etter fødselen. Her kan du lese mer om følelsessvingninger i svangerskap og barseltid.
Ved 8 ukers kontrollen har vi fokus på deg som mor og din psykiske helse. Husk, vi er her for deg!

 

Miljø og sikkerhet

 Sikkerhet og et trygt miljø for barnet ditt er viktig. De to vanligste hjemmeulykkene med spebarn er at barnet faller ned fra stellebordet, eller at det får varme drikker over seg. Les mer om sikkerhet her. Ha alltid en hånd på barnet når du steller.

Du kan lese om forebygging av krybbedød på nettsiden til Landsforeningen uventet barnedød.

Vaksinering av barnet

Barnet ditt får tilbud om vaksinering på helsestasjonen. Første vaksine gis på 6 ukerskontrollen, dette er en drikkevaksine mot rotavirus. På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan du lese mer

om vaksinasjon og sykdommene vi vaksinerer mot. Dersom barnet eller ammende mor buker medisiner, eller ikke er friske, ber vi dere om å gi oss beskjed om dette.

Amming

Strever du med amming? Spør oss om hjelp på helsestasjonen. Du kan også sjekke tipsene til ammehjelpen.

​Her finner du også informasjon om hvilke medisiner du kan bruke dersom du ammer.

Foreldre og bruk av alkohol

 Å få barn er en stor omveltning i livet. Vi vet at selv små spebarn reagerer på atferdsendring hos foreldre som drikker alkohol eller bruker andre rusmidler. Når atferden endres blir det utrygt

for barnet. Les mer om foreldre og alkohol her.

I trygge hender

Denne filmen viser vi på barselgruppe. Filmen omhandler den nyfødte hjernens utvikling og hvor viktig relasjonen med foreldrene er.

Stine Sofies foreldrepakke

 Denne filmen viser vi på foreldreforberedende kurs. «Din fantastiske baby» skal forebygge filleristing av barn. Programmet gir råd til nybakte foreldre om hvordan man takler egen frustrasjon når barnet gråter. Stine Sofies Foreldrepakke.