Digitale løsninger

Felleskompetanse og samtrening

Legevaktbil

 • Bemannet med lege og hjelpepersonell
 • I drift på hverdager fra klokka 17.00-22.00
 • Utstyrt som et legevaktkontor
 • Drar på sykebesøk til innbyggere som bør spares for ordinært legevaktbesøk
 • Kan også besøke sykehjem og omsorgsboliger

Trygghetspatrulje

Oppstart september 2023

 • Bistår den kommunale helsesektoren med prosedyrer som kan gjennomføres i hjemmet
 • Bemannet med sykepleier eller paramedisiner
 • I drift hele døgnet, alle dager
 • Tilgjengelig for råd og veiledning til kommunens helsepersonell
 • Lokalisert på legevakt, men skal være mye  på oppdrag
   

Trygg hjemme

VIP-prosjektet