-Familieplanlegging
-Prevensjon (gratis)
-Celleprøvetaking (anbefales hvert 3. år. Kan gjøres både hos fastlege og kommunejordmor)
-Testing av kjønns sykdommer
-Samtale ved barneønske
-Samtale om seksuell helse
-Samtale om abort

Kvinnen må selv ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.