Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Helsestasjonen tilbyr foreldreforberedende kurs til alle førstegangsforeldre. 

Kurset går over 2 dager, 2 timer hver gang. Kommunejordmor har ansvar for første treff og helsesykepleier for andre treff.

Både den gravide og partner er invitert.

Kurset er gratis.

Gi beskjed til jordmor for påmelding.

Treff 1

  • Fødselsforberedelse
  • Smertelindring
  • Avspenning
  • Barsel

Treff 2

  • Forventninger til foreldrerollen
  • Samspill med det nyfødte barnet
  • Amming

Fødsel

Du kan lese om fødsel på Helsenorge

Her er informasjon om fødsel fra Kvinneklinikken Lillehammer.

Vi anbefaler deg å laste ned appen "Helseoversikt". Der kan du blant annet finne fødselsforberedende videoer. 

Informasjon på ulike språk finner du på nettsidene til Helsedirektoratet.

Fødselsforberedende filmer på forskjellige språk kan du se på Helsedirektoratet.

Amming

Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de seks første månedene, så lenge mor og barn trives med det, og barnet vokser tilfredsstillende. 

Både jordmor og helsesykepleier kan mye om amming og ammeveiledning. 

Informasjon om amming finner du i heftet Hvordan du ammer ditt barn (utgitt av Helsedirektoratet).

Du finner også god informasjon om amming på Ammehjelpen.

Ammeinformasjon på flere språk finner du også på Ammehjelpen.

Hjemmebesøk

Jordmor tilbyr hjemmebesøk til alle første - og andregangsfødende, samt til alle fødende ved behov, 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Tema er fødselsopplevelse, mor og barnets helse, amming. Det er ønskelig at  både mor og far er tilstede under hjemmebesøket. 

Send SMS til din jordmor for å avtale tid.

Helsesykepleier tilbyr hjemmebesøk til alle etter fødsel.

 

Barseltårer

Tiden etter fødsel fremstilles ofte som harmonisk og lykkelig, men mange opplever også barseltiden som strevsom.  

Mange blir lettere rørt og gråter mer enn de pleier de første dagene etter fødsel. Dette kalles ofte barseltårer.

Barseltårer er en helt normal og forbigående følelsesmessig tilstand som opptrer hos 50-80 prosent av alle nybakte mødre. Det varer som oftest et par døgn. Utmattelse og søvnmangel kan forverre tilstanden.

Dersom barseltårene ikke går over i løpet av den første uken etter fødselen, eller blir svært kraftige (nedstemt, trist eller gleder deg lite over barnet), kan det være et tegn på en begynnende depresjon. Du kan ta kontakt ommunejordmor, helsesykepleier eller fastlege for å få hjelp. Det er viktig at du ikke går alene med vanskelige tanker.  

Du kan lese mer om psykisk helse hos barselkvinner og fødselsdepresjon på Helsenorge og på Landsforeningen 1001 dager.