Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen utføres etter nasjonale faglige retningslinjer.

Svangerskapsomsorgen er gratis. 

Bestill første time hos jordmor i uke 6-14 eller når du selv føler du har behov. 

Første konsultasjon varer i inntil 60 minutter.

Den gravide tar med "Helsekort for gravide" og urinprøve til hver kontroll.

En ordinær svangerskapskontroll hos jordmor består av: 

  • Samtale om helse og trivsel
  • Jordmor lytter på babyens hjerte, fra ca uke 15
  • Måler livmorens vekst fra uke 24
  • Blodtrykk
  • Urinprøve
  • Vurdere vektoppgang, blodprøver og eventuell hevelse i kroppen
  • Undersøkelse av hvordan babyen ligger, fra ca uke 32
  • Samtale om babyen og hans/hennes aktivitet

Vi gir informasjon om aktuelle tema. Det er også tid til å drøfte det du er mest opptatt av eller bekymrer deg for. Ingenting er dumt å spørre om.

Vi bruker tolk ved behov.
Informasjonsmateriell til fremmedspråklige ligger bl.a. på følgende nettside
 

Uke for uke

 

Uke 8-12 

Helsesamtale og informasjon om kontrollprogram.

Du vil treffe jordmoren som skal ha ansvar for deg under graviditeten.

På første møte kan du fortelle om deg selv og dine ønsker og behov. Ta gjerne med partner. Dere vil få mye informasjon på første møte.

Utfylling av "Helsekort for gravide" dersom det ikke er gjort hos fastlege.

Henvisning til rutine ultralyd.

Uke 12-16

I løpet av denne perioden bør det bli tatt svangerskapsblodprøver, urinprøve og samtale ved behov.

Blodprøver tar du hos din fastlege.

Uke 17-19

Ultralyd screening gjennomføres på sykehuset

Uke 24

Svangerskapskontroll.

Samtale om amming og psykisk helse.

Blodprøve av rhesus negative gravide hos fastlegen.

Uke 28

Svangerskapskontroll.

Terminbekreftelse for gravide uten fast jobb.

Glukosebelastning etter retningslinjer, hos fastlegen. 

Rhesusprofylakse til gravide med rhesus positivt barn. Dette skjer på svangerskaps poliklinikken på sykehuset.

Uke 32

Svangerskapskontroll.

Erklæring av farskap skal signeres dersom foreldre er ugift. Dette kan nå gjøres digitalt på nav.no fra svangerskapsuke 22.

Uke 36

Svangerskapskontroll.

Informasjon om etterkontroll og prevensjon.

Fødelsforberedelse. Tilbud om fødselsforberedende kurs til førstegangsfødende.

Uke 38

Svangerskapskontroll.

Informasjon om helsestasjonstilbudet, barseltid og hjemmebesøk.

Uke 40

Svangerskapskontroll.

Informasjon om rutiner ved overtid.

3 dager etter ultralydtermin

Den gravide ringer selv til fødeavdelingen for avtale om overtidsvurdering, som gjøres 4 dager etter ultralydtermin.

 

 

 

Gravide og influensa

Som gravid er du anbefalt å ta influensavaksine.   Smitte av sykdommen innebærer et alvorligere sykdomsforløp og i ytterste fall komplikasjoner som følge av sykdommen når du er gravid.   Vaksinen gjør at kroppen lager et forsvar for å beskytte mor og deretter barnet i inntil 6 måneder etter fødsel.  
Vi tilbyr vaksinering av alle gravide i 2. og 3. trimester. 
Mer info om influensavaksine.
Informasjon om influensavaksine til gravide på flere språk på Folkehelseinstituttet.
 
 
 

Medikamentbruk i svangerskapet

Du kan lese om medikamentbruk i svangerskapet på Relis og Trygg Mammamedisin

 

 

 

Levevaner og kosthold i svangerskapet

Du finner anbefalinger for gravides kosthold på Matportalen.  

Psykisk helse i svangerskapet

Samtidig som barnet blir født blir det også «født» to nye foreldre.  Ni måneder kan føles lenge eller kort, men tiden det tar er en mulighet for å tenke over hvordan mamma- eller papparollen blir for dere.  

Noen ganger kan tidligere erfaringer og opplevelser gjøre at svangerskapet og tanker rundt det blir strevsomt.  Å dele tankene med jordmor kan skape oversikt over hvordan vi kan hjelpe deg videre enten gjennom hyppigere kontroller, støttesamtaler eller sette deg i forbindelse med andre tjenester.

Nyttige nettsider: 

Landsforeningen 1001

Stine Sofie stiftelse 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre 

psykisk helse i svangerskapet.jpg

Seksuell helse og parforhold i svangerskapet

Les mer om samliv i svangerskapet på nettsiden til Helsenorge.