Informasjonsfilm om individuell plan

Hvordan få en individuell plan

  • Du kan selv be om å få laget en individuell plan
  • Pårørende kan be om det på vegne av bruker/pasient
  • Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger hos oss

E-læringskurs om individuell plan