Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  Lytt til teksten

Om psykisk helse og rus

Vi tilbyr individuelle og gruppebaserte tjenester til mennesker med lette til alvorlige psykiske- og/eller rusproblemer, dette inkluderer forebyggende arbeid. Tilbudene bygger oppunder en helhetlig, recovery-orientert tankegang. 

Det vil si at vi i oppfølgingen er opptatt av at mennesker kan leve meningsfulle liv, på tross av psykiske og/eller rusproblemer. Dette gjøres ved at vi retter oppmerksomhet mot hva som er viktig for den enkelte, og hva som øker mulighetene for å oppleve mestring.

Vi har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring i å jobbe med psykologiske problemstillinger. Tjenesteområdet har oppdrag og oppgaver opp mot instanser innad i Lillehammer kommune, og mot andre offentlige eller private aktører. Dette kan for eksempel være deltagelse i prosjektarbeid, arbeid med planer, veiledning i enkeltsaker, undervisning, forskning, eller utvikling av avtaler og rutiner for samarbeid.  

Publisert 16.02.2018 av | Oppdatert 10.08.2023
IMG_4331

Kontaktinformasjon

Tjenesteområdeleder: Anne Karin Lien 
Telefon: 926 35 464
Adresse: Kirkegata 26, 2609 Lillehammer 

Følg oss på sosiale medier:

Facebook

Skjema