Brukerforum

Brukerforum avholdes 2 ganger pr år – en vår og en høst, sist møte var 14. mars 2023. Det blir satt opp dato for høstens møte i august. Temaer kan meldes inn hele året. 

Mandat

Mandat for Brukerforum:

• Skal være en møtearena der likepersoner og frivillige kan treffes for nettverksbygging  og kontakt med psykisk helse og rus i kommunen
• Det kan tas opp temaer eller saker hvor deltakerne kan gi tilbakemeldinger i saker eller temaer som angår tilbud til pasienter og pårørende
• Sikre at synspunkter fra brukerorganisasjonene blir tatt med i tjenesteutviklingen 

For fullstendig mandat ta kontakt med Heidi Fæste.