Brukerforum

Brukerforum avholdes 2 ganger pr år – en vår og en høst. Neste brukerforum er tirsdag 16. april klokken 16:00 - 18:00. Temaer kan meldes inn hele året. 

Mandat

Mandat for Brukerforum:

• Skal være en møtearena der likepersoner og frivillige kan treffes for nettverksbygging, og for samarbeid med psykisk helse og rus i kommunen
• Det kan tas opp temaer eller saker hvor deltakerne kan gi tilbakemeldinger i saker eller temaer som angår tilbud til innbyggere i kommunen
• Sikre at synspunkter fra brukerorganisasjonene blir tatt med i tjenesteutviklingen 

For fullstendig mandat ta kontakt med Heidi Fæste.