Spørsmål og svar om feedback-informerte tjenester (FIT)

Hvorfor skal jeg bruke FIT?
Du bør bruke FIT fordi det vil hjelpe deg til å få utbytte av våre tjenester. Du bør også bruke det fordi det vil hjelpe oss til å gi bedre tjenester til deg. Forskning på FIT viser at det kan ha en rekke gode effekter for de som søker psykisk helsehjelp.

I hvilken behandling brukes FIT?
Vi skal bruke FIT i alle våre tjenester.

Kan jeg si nei til å bruke det?
Ja, det kan du. Det er viktig at du gir oss tilbakemelding dersom det er noe i vårt tilbud som ikke hjelper eller passer deg, inkludert FIT. Hvis du ikke vil bruke FIT kommer vi til å spørre om du kan gi oss tilbakemeldinger på andre måter.

Hvor lagres informasjonen i FIT og hvor lenge lagres den?
FIT lagres i et system som heter FIT-outcomes, et danskbasert program, som lagrer informasjon på servere i Danmark. All datainnsamling er sikker og i tråd med GDPR. Her kan du lese mer om dette: Feedback Informed Treatment (fit-outcomes.com)

Hvem har tilgang til FIT scorene mine?
De som har tilgang til dine FIT-skårer er din behandler og enkelte superbrukere hos Psykisk helse og rus. Ingen andre kan spore FIT-skårene til deg.

Hva er Outcome Rating Scale (ORS) og SRS - Session Rating Scale?
ORS er et spørreskjema med fire spørsmål om hvordan du har det i livet ditt akkurat nå. SRS er et spørreskjema med fire spørsmål om hvordan vår siste avtale med brukeren har passet.

Hvor lenge blir det lagret etter avsluttet behandling?
Dataene blir lagret inntil vi sletter dem i FIT-outcomes, eller inntil Lillehammer kommune sier opp sin avtale med FIT-outcomes. FIT-skjemaene er enkelt utformet og tar kun et par minutter å fylle ut på begynnelsen og slutten av hvert møte.