Personvern

Vi bruker leverandøren Netigate som har en databehandleravtale med Lillehammer kommune. Når du svarer godkjenner du et samtykkeskjema hvor informasjon om bruk av dataene blir opplyst. Vi deler ikke opplysninger vi får i brukerundersøkelser med andre, og bruker heller ikke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. 

Hensikten med brukerundersøkelser er å sørge for at personer som får tjenester fra oss har muligheten til å medvirke i tjenesteutvikling og forbedringsarbeid. Det er også krav om å bruke pasienten/bruker og pårørendes erfaringer til forbedring av virksomheten (forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten). SMS med brukerundersøkelse sendes kun til de som har mobiltelefonnummer registrert i vårt journalsystem.Det er frivillig å svare når du har fått SMS om brukerundersøkelsen. Hvis du ikke ønsker å motta SMS fra oss i framtiden, kan du henvende deg til avdelingen du har vært på og be dem om å reservere deg fra å få SMSer. 

I helse – og omsorgstjenesteloven og i pasient-og brukerrettighetsloven inneholder punkter som gir kommunene plikt til å tilrettelegge for brukermedvirkning på tjenestene. Utsending av brukerundersøkelser har dermed grunnlag i personvernforordningen, artikkel 6, nr. 1, bokstav c, med de ulike særlovene som supplement.

Utsendelse av brukerundersøkelser

Det er viktig at alle som ønsker får mulighet til å gi oss tilbakemeldinger. Derfor har vi flere alternativer til å svare på brukerundersøkelsene våre:

  • Brukerundersøkelser sendes som standard ut på SMS
  • Du kan få brukerundersøkelsen på papir
  • Du kan få tilsendt brukerundersøkelsen i lenke på e-post
  • Vi kan gjøre intervjuer