Rask psykisk helsehjelp uten søknad

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis lavterskeltilbud for deg over 18 år, som opplever mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Pårørende kan ta kontakt med oss. Du kan få tilbudet uten henvisning fra fastlege eller vedtak fra Tildelingsenheten. 
Telefon: 917 13 338 (hverdager: 10:00 - 13:00)

Les mer om tilbudet her. 

Søknadskjema psykisk helse og rus

Ønsker du å søke om tjenester innen psykisk helse og rus bruker du skjemaet helse og omsorgstjenester som du kan laste ned her: 

Søknad til helse- og omsorgtjenester (DOC) (PDF)

Søknadskjema individuell plan

Om du har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og/eller utnevnt koordinator. Du kan lese mer om individuell plan her, ønsker du å søke bruker du skjemaet individuell plan + koordinator som du kan laste ned her: 

Søknad om individuell plan og koordinator (DOC) (PDF)

 

Søknad om leie av bolig

Lillehammer kommune leier ut bolig midlertidig til deg som har vanskeligheter med å skaffe deg bolig på egenhånd.  Du kan lese mer om kravene for å søke bolig her, og ønsker du å søke bruker du skjemaet 2012_kommunal_bolig-soeknad som du kan laste ned her:

Søknad kommunal bolig