Interkommunale fagmøter

Interkommunale fagmøter er et tilbud til Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør- Fron og Nord- Fron kommune. Møtene er tirsdager fra kl. 08.15-09.30 og gjennomføres på Teams. Invitasjon med tema sendes ut i forkant av møtene. 

Vår 2023
7. februar: Journalføring v/ psykologspesialist Iver Sørlie Røhr
Hva er kravene til god journalføring? Iver vil gå igjennom dette, samt tema som kliniske observasjoner, vurderinger m.m.

9. mai: Tvang etter helse- og omsorgstjenestelovens kapitel 10 v/ advokat Hanne Bjaanes Nyhagen
Hanne vil går igjennom lovverket for tvang etter HOL 10. Dette gjelder tilbakehold av rusavhengige uten eget samtykke. 

Høst 2023
5. september: Tema søvn v/ psykologspesialist Iver Sørlie Røhr

5. desember: Tema fastsettes senere

Interkommunal fagdag

Årets interkommunale fagdag blir avholdt i Ringebu 7. november. Temaet denne gangen er pårørende, og vi får høre fra Pårørendesenteret og hvilke erfaringer de har. I tillegg til lokale innlegg fra pårørendekoordinator på Lillehammer og andre aktører. Program er sendt ut på e-post. Fagdagen er for ansatte i Psykisk helse- og rus, brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere.