Hva lærer jeg på kurset?

På kurset får du informasjon om temaene:

1. kveld - Stress/belastning 

2. kveld - Selvivaretakelse - gi slipp på ansvar. 

3. kveld - Rettigheter for pårørende? med Pasient- og brukerombudet

4 kveld - Selvivaretakelse - gi slipp på ansvar. (oppfølging av 2. kurskveld)

 

 

Informasjon til deg som kursdeltaker

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele
 • Du gir tilbakemelding om hvordan du opplever kurset 
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset
 • Informasjon om andre kurs og tilbud ved behov

Praktiske opplysninger og påmelding

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledes av pårørendekoordinator, Psykisk helse og rus 
 • Kursserien går over 4 uker, en samling hver torsdag og holdes i Storgata 9B
 • Kaffe/te og biteti fra klokken 17.30 pårørendekoordinator møter deg.
 • Hver kurskveld varer i 2 timer med innlagte pauser fra klokken 18:00 - 20:00 
 • Siste kursdag får du en evaluering av hvordan du opplevde kurset

Påmelding: 

 • Legges ut over sommeren

Kursoppstart høst 2024

Kursdager: 

 • 5. september
 • 12. september
 • 19. september
 • 26. september