Hva er et nettverksmøte

 • En åpen dialog mellom deg og de som har betydning for deg, der alle blir respektert og lyttet til.
 • Et møte hvor man tenker høyt sammen om det som er viktig her og nå.
 • En prosess som over tid vil kunne skape en felles forståelse.  

Erfaringer har vist at et nettverk kan yte mye hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Alle som er til stede har verdifulle erfaringer, og kjenner deg på ulike måter. De kan derfor ha ideer til hvordan dere sammen kan finne løsninger, slik at du kan nå dine mål.

Hva er et nettverk

 • Du definerer ditt nettverk.
 • Det kan være både pårørende, venner, naboer, arbeidskolleger eller bekjente.
 • Du kan også invitere fagpersoner.

Hvorfor velge nettverksmøte

 • Det kan gi tidlig hjelp i en vanskelig situasjon og bidra til åpenhet og støtte i nettverket ditt.
 • Det kan forhindre at situasjonen din blir vanskeligere, og gi dine nærmeste større forståelse for din situasjon.
 • Det kan bli enklere å se muligheter, finne løsninger og nå mål når flere står sammen.

Praktisk informasjon

 • Møteleder tar kontakt med deg for en informasjonssamtale ved henvendelse om nettverksmøter
 • Nettverksmøte er et gratis lavterskeltilbud for deg fra 16 år
 • Nettverksmøte ledes av to godkjente møteledere.
 • Møte har ingen saksliste.
 • Møtet varer i inntil 2 timer med mulighet for pause underveis.
 • Det avklares på slutten av hvert møte om det er behov for flere møter.
 • Du bestemmer selv hvor møtet skal avholdes og hvem som skal inviteres.
 • Du trenger ikke tjenester eller vedtak i kommunen for å melde deg på nettverksmøter.

Tilbakemelding fra deltakere

Tilbakemeldinger fra deltakere på nettverksmøte: 

 • Veldig godt tiltak som ga stor fremgang i vår kommunikasjon.
 • Utrolig flinke terapeuter.
 • Hadde veldig god effekt.