Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære metoder og teknikker som du kan bruke for å håndtere vanskeligheter i arbeid- og privatlivet.
 • Du vil lære mer om sammenhengen mellom belastninger og stress og hvordan dine tanker og måter å håndtere det på påvirker deg.  

Hva må du som kursdeltaker gjøre

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

 

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • Kurset går over 8 uker, i tillegg til en oppfølgingsgang 
 • Hver kursdag varer 2,5 time med innlagte pauser
 • Vi bruker kursboka: «Å mestre belastning» gjennom hele kurset som koster 500,-
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset
 • Siste kursdag får du en evaluering av hvordan du opplevde kurset
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2024

Torsdag 1.februar klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128 - Kurset er nå fulltegnet. 

Onsdag 18. september klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128
 

Tilbakemelding fra deltakere

Tilbakemelding fra kursdeltakere:

 • Lærerikt, og fint å kunne dele erfaringer med de andre kursdeltakerne
 • Svært nyttig kurs hvor man møter folk med ulike utgangspunkt
 • Informativ lærebok som også er et nyttig oppslagsverk og verktøy etter kurset