Hva lærer jeg på kurset?

 • Du får kunnskap om årsaker og utløsende faktorer for depresjon
 • Du får kunnskap om fordelene fysisk aktivitet har for å minske depresjon 
 • Du får verktøy som du kan jobbe med for å endre tanker og handlinger som opprettholder depresjon 

Hva må du som kursdeltaker gjøre

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele
 • Du må ha tid til å jobbe med hjemmeoppgavene
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • Kurset er et gratis lavterskeltilbud for deg fra 16 år
 • Kurset går over 4 uker – en samling per uke
 • Hver kursdag varer 2 timer med innlagte pauser
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset
 • Siste kursdag får du en evaluering av hvordan du opplevde kurset
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2024

Onsdag 22.mai, klokken 13:00 - 15:00 Sted: Fåberggata 128   
Torsdag 24. oktober, klokken 13:00 - 15:00 Sted: Fåberggata 128