Avdelingen vil også kunne gi brukere arbeidstrening som forberedelse til ordinært arbeid.  Arbeidsoppgavene består per nå av ulike produksjons- og sysselsettingsoppgaver, blant annet:
Vedarbeid, tennbrikettproduksjon, male- og formingsarbeid, pakkeoppdrag og smoothieproduksjon. Det skal i tillegg etableres kafe, vaskeri og bilvask.   

Dugandes er tilrettelagt for rullestolbrukere.