Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe mennesker i alle aldre til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet

• trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
• tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
• kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
• tilrettelegging for aktiv fungering i hjem og fritid
• veiledning, informasjon og undervisning
• tilrettelegging og endring av bolig og/eller boligplanlegging

Fagleder ergoterapi: Hanne Marie Flasnes telefon 469 36 272 / 61 10 78 80

Tjenesten utøves ved:
• Rehabiliteringssenteret
• I pasientens hjem
• Lillehammer helsehus
• Dagsenter

Hvordan få tjenesten:
Bruker kan henvende seg til Servicesenter for Helse og omsorg på telefon 61 10 78 80. De brukere som ikke selv kan gjøre henvendelser ivaretas av hjemmesykepleier, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid og brukere som har vanskelig for å kunne benytte det private fysioterapitilbudet. Det er ofte de som har nyoppståtte skader eller sykdommer, og eldre med sammensatte problemer. Annen fysikalsk behandling utføres av fysioterapeuter med driftstilskudd.

Fagleder fysioterapi: Randi Siverstvoll tlf. 468 56 486 / 61 10 78 80

Tjenesten utøves ved:
• Rehabiliteringssenteret
• I pasientens hjem
• Lillehammer helsehus

Hvordan få tjenesten:
Bruker kan henvende seg til Servicesenter for Helse og omsorg på telefon 61 10 78 80. De brukere som ikke selv kan gjøre henvendelser ivaretas av hjemmesykepleier, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.

Egenandel: det er egenandel på fysioterapi inntil du har opptjent til frikort. Egenandelstaket for 2022 er 2921,-

Vi bruker Helfo sine gjeldende takster. 
 

Forebyggende hjemmebesøk

Å bli eldre betyr ofte endringer i hverdagen. Det kan gi mer fritid, men det kan også medføre et tomrom og et behov for å skape en ny mening i hverdagen.
Det er en ny livssituasjon og man skal finne sin nye rolle og aktiviteter som man har lyst til å gjøre.

• Kanskje har du lyst til å delta i sosiale aktiviteter sammen med andre, men vet ikke hvilke tilbud som finnes i Lillehammer kommune?
• Kanskje du har begynt å tenke på hvordan du skal planlegge din alderdom, men vet ikke helt hvor du skal starte?
• Kanskje du har lyst til å være frivillig, hjelpe andre, men vet ikke hvem du skal ta kontakt med?

Lillehammer kommune har fokus på mestring hele livet og ønsker å tilby et hjemmebesøk det året du fyller 80 år.
Besøket er en samtale, som fokuserer på det som er viktig i livet ditt akkurat nå. Temaene vi snakker om er:

• Trygghet og sikkerhet i egen bolig
• Utfordringer i hverdagen
• Kontakt med andre/sosialt nettverk
• Hva er viktig for din helse og trivsel?

Under hjemmebesøket får du opplysninger om muligheter og aktiviteter for eldre i Lillehammer kommune. Tilbudet er gratis og gjelder alle som bor hjemme og som ikke har faste kommunale helsetjenester. Det er frivillig å motta besøket når du får tilbudet. Dersom du ønsker et forebyggende hjemmebesøk før eller etter fylte 80 år, ta kontakt. Vi har taushetsplikt.

Kristine Holen Klæboe, ergoterapeut. Tlf. 468 07 384 /61 10 78 80 Lillehammer rehabiliteringssenter.

Du finner en brosjyre om forebyggende hjemmebesøk her (DOC) (PDF). En samlet oversikt over aktivitetstilbudet til seniorer i Lillehammer finner du som vedlegg på denne siden.
Aktivitetshefte om tilbud til seniorer 2022.

Tekniske hjelpemidler

Personer som er funksjonshemmet, har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom kan låne tekniske hjelpemidler. Disse skal være til hjelp for at hver enkelt skal kunne mestre hverdagen best mulig.

Ergo- og fysioterapeuter vurderer om hjelpemidlene skal lånes ut fra kommunalt hjelpemiddellager eller søkes som varig utlån fra NAV - Hjelpemiddelsentralen. Søknad om hjelpemidler sendes Hjelpemiddelsentralen i Innlandet som fatter vedtak. Innvilges hjelpemidlet, vil det kunne gå noe tid før det blir levert til kommunen. Hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager kan i akutte tilfeller tildeles på dagen, og lånes primært ut for 3 måneder.

Du betaler en engangssum på 120  kroner pr hjelpemiddel du låner fra kommunalt hjelpemiddellager. Eksempel: En rullator koster 120 kroner. En rullator og en dusjstol koster 240 kroner, og så videre. Du vil motta faktura måneden etter at du fikk utlevert hjelpemidlene. Hvis du har varig behov for ett eller flere hjelpemidler vil vi søke det for deg fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Disse hjelpemidlene betaler du ikke for. Hvis du i påvente av varige hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen har behov for hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager, må du betale for disse.

Det forventes at bruker/pårørende selv henter og returnerer hjelpemidler på kommunalt hjelpemiddellager i Lillehammer. Adressen er Rosenlundvegen 6. Vaktmester i kommunen kan kjøre ut hjelpemidler som er så store at de ikke får plass i vanlig personbil. Det må påregnes ventetid for å få tilkjørt hjelpemidlene.

Åpningstider:

Mandag til fredag: Kl. 08.00 - 11.00 og 14.00 - 15.00

Hvordan få tjenesten:
Henvendelsen rettes til Servicesenter for helse og omsorg, telefon: 61 10 78 80 (kl 07.30 - 16.00, mandag-fredag)

Gruppetilbud

Balansegruppe - dette er en gruppe for deg som har nedsatt balase, er redd for å falle og/ eller har falt. Tilbudet er både for deg som går med hjelpemilder og du som klarer deg uten. Det er en gruppebasert trenig som ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliterigssenter. Målet er at du skal få bedre balanse, og at du skal få råd og tips om hva du ka trene på / gjøre hjemme. Gruppen varer i 7 uker, og det er 2 treninger i uka; mandag og torsdag, kl 12.00. -13.00. Ved stor pågang har vi også grupper tirsdag og fredag kl 12.00.-13.00. 

Seniorgruppe - dette er en gruppe for deg som trenger hjelp til generell trening. Gruppen ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliteringssenter. 1 time pr uke og du kan være med i max 12 uker. Det er felles trening i gymsal. Gruppen er onsdag kl 12.00. -13.00.

Lungegruppe - dette er en gruppe for deg som har en lungediagosne. Det kan være kols, astma eller noe annet. Det er trening 1 time i uka i gymsal på Lillehammer rehabiliteringssenter, torsdag kl. 10.30-11.30. Gruppen ledes av fysioterapeut.

Fredagsgruppe - Individuell trening i treningsrom sammen med fysioterapeut. Fredag kl 12.00 - 13.00. 

Kontaktinformasjon på alle gruppene: fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter, tlf: 61 10 78 80

Sterk og stødig

Sliter du med å komme over gata på grønt lys?
Greier du mindre i dag enn for ett år siden?
Synes du vinterføre har blitt en belastning?
Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
 
Da er Sterk og stødig-treningsgruppe noe for deg. Sterk og stødig er trening i gruppe for deg over 65, som merker at du av og til er litt ustø. Gruppetreningstilbudet foregår en gang i uken. Treningen inneholder øvelser for å bedre muskelstyrken og balansen, samtidig som man får muligheten til å være sammen og trene med andre seniorer.
Øvelsene foregår både stående og gående, og det er anledning til å støtte seg til en stol eller sette seg ned ved behov. Treningsgruppene blir instruert av frivillige instruktører som er kurset i sterk og stødig-konseptet, og som blir veiledet av kommunale fysioterapeuter.
Du må kunne gå uten hjelpemidler innendørs, og fortsatt klare deg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen eller andre. Du må komme deg til og fra treningen på egenhånd. Snakk med legen din om treningen dersom du har sykdommer som du må ta hensyn til.
Tilbudet er gratis. Du trenger: klær som er lette å bevege seg i, innetreningssko og drikkeflaske.

Her kan du se litt om hvordan treningen foregår: 

Global Active City Lillehammer - Sterk og stødig- treningsgruppe over 65 år | Facebook

Treningsgrupper:
Lillehammer rehabiliteringssenter, Storgata 9A, Lillehammer: Mandag kl. 10.30-11.30 og  kl. 13.30-14.30 

Dansesehuset, Storgata 61, Lillehammer: Tirsdag kl. 09.30-10.30 

Håkons hall, Lillehammer: Tirsdag kl. 10.00-11.00 

Familiens hus, Lillehammer: Torsdag kl. 11.00-12.00
 
Her er linker til treningsvideoer hvis du vil prøve å trene hjemme:  http://sterkogstodig.no/no/hjemmetrening/ 
 
Vi ønsker flere frivillige instruktører 
Ta kontakt ved interesse eller spørsmål. Instruktører vil få et tredagers instruktørkurs, i tillegg til kurs i førstehjelp og jevnlig veiledning fra fysioterapeut.
Du trenger ikke å ha instruktørerfaring, men det er en fordel å være glad i fysisk aktivitet. 

Vi skal ha instruktørkurs 22.-23. november 2022 og 29. november 2022.

Se rekrutteringsfilm for frivillige her: 

https://vimeo.com/719861440

 


Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Fysioterapeut Ragnhild Meling Pedersen; ragnhild.meling.pedersen@lillehammer.kommune.no
Tlf: 469 38 671 / 61 10 78 80 

Fysioterapeuter med kommunal avtale

 
   
Skogli helse og rehabiliteringssenter
 • Else Marie Pallisgård  
 
 
Fredrik Collettsvei 13
 


926 00 885
 
Aktivklinikken
 • Peder Sahlin – manuellterapeut
 • Håvard Selbæk – manuellterapeut
 • Ingeborg Thorsen – manuellterapeut
 • Christine Waagaard – manuellteraeput 
 • Tina Friis Mogensen – psykomotorisk fysioterapeut
 • Brita Hope
 • Bård Kalvåg
 • Helge Gjerde
 • Hans Noet
 • Lene Melgård Sæther
 • Linn Rosenlund
 • Thale Ingvild Øfsteng 
 • Andreas Lahelle 
   
 
Nordsetervegen 45
417 560 00
Sentrum Fysioterapi og Trening
 • Jette Lanng Pedersen
 • Morten Shultz Dam
 • Marit Kyte Slåstuen 
 • ​Jonas Bondesson 
 
Kirkegata 55 
 
61 26 25 10 
 
Lillehammer Psykomotorisk Fysioterapi 
 • Alette Ottesen
 • Ingar Kvebæk
 • Ingvild C. Myklebust  
Bryggerigata 8
 
61 26 20 03 
 

Kontaktinformasjon

Lillehammer rehabiliteringssenter
Storgata 9A
2609 Lillehammer
Tlf: 61 10 78 80

Tjenesteområdeleder
Anja Merete Myhre
Telefon 994 77 181

Øvrige ansatte