Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Deg som bor hjemme og som tidligere har klart deg med lite eller ingen hjelp fra hjemmetjenesten, men som nå har behov for hjelp på grunn av sykdom eller skade.
Deg som har et ønske om i størst mulig grad å klare deg selv i hverdagen.
Deg som er villig til å gjøre en ekstra innsats for å bli mer selvhjulpen.

Hva vil skje?

Kartlegging
Vi kommer hjem til deg og gjennomfører en kartlegging. Vil vil spørre om hva som er viktig for deg i livet ditt nå? Vi ser på hva du klarer og hvilke utfordringer du har i hverdagen. Du graderer selv hvor viktig de ulike gjøremålene er. Sammen setter vi konkrete mål for hva du ønsker å mestre.

Videre 
Kartleggingen danner grunnlaget for hvordan vi sammen skal jobbe for at du skal nå målene dine. Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med den daglige treningen. Vi tilpasser og justerer treningen underveis. 

Avslutning 
Etter 4 uker gjennomfører vi en ny kartlegging og oppsummerer perioden med utgangspunkt i målene du satte ved oppstart. Vi avslutter med å legge en plan for veien videre.

 

Mål å trene mot

Det kan for eksempel være: 

Å dusje selv
Å gå i trapp
Å stelle og kle på deg
Å gå tur
Å tilberede måltider selv
Å handle varer i butikken
Å gjøre enkelt husarbeid
Å komme deg inn og ut av senga
Å ta bussen
Å delta på sosiale aktiviteter

Hvordan få tjenesten?

Du kan henvende deg direkte per telefon til tjenesten, eller benytte søknadsskjema for helse og omsorgstjenester https://www.lillehammer.kommune.no/skjema-a-aa.410055.no.html.

Brukere som ikke har mulighet til å henvende seg på egenhånd, ivaretas av hjemmetjenesten, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.
Tjenesten er gratis.

 

Kontaktinformasjon

Lise Bjellånes Gunstad
Koordinator/fysioterapeut
Tlf: 482 24 916
E-post: lise.bjellanes.gunstad@lillehammer.kommune.no 

Amund Holtklimpen
Ergoterapeut
Tlf: 476 47 152
E-post: amund.holtklimpen@lillehammer.kommune.no