Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære om hva angst er.
 • Du vil lære metoder for å håndtere angst.
 • Du vil lære om tanke- og handlingsmønstre som kan opprettholde og forsterke din angst.

Hva forventer vi av deg?

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere
 • Kurset er et gratis lavterskeltilbud for deg fra 16 år
 • Kurset består av 6 kursdager
 • Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset
 • Siste kursdag får du en evaluering av hvordan du opplevde kurset
 • Kurset er gratis
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2024

Mandag 8. april klokken 12:00 - 14:00 Sted: Fåberggata 128 (Kurset er fullt) 

Tilbakemelding fra deltakere

Tilbakemelding fra kursdeltakere:

 • Lærerikt, og fint å kunne dele erfaringer med de andre kursdeltakerne.
 • Dyktige og trygge kursledere 
 • Kurset kunne godt hvert flere ganger