Sorggruppe: den tredje onsdagen i måneden

Vi er en selvstyrt sorgruppe/likemannsgruppe tilhørende i Lillehammer og omegn. Felles for alle gruppedeltakere er at vi har mistet ett barn. Vi møtes en gang i måneden der vi prater, utveksler erfaringer og støtter hverandre. Møtetidspunkt er hver 3. onsdag i måneden fra kl: 18.00 møte varer 2 - 2 1/2 time. Hos oss er alle velkomne.