Drop-in likepersonssamtaler i Havang

Hver onsdag klokken 10:00 - 14:00 på Havang treffer du Tor Yngve eller Siv som selv har egenerfaring med bruk av rusmidler.  Erfaringskompetansen er en unik kunnskap som kan bidra til å gi håp, og veiledning ut av situasjonen du er i. Drop-in samtalene er åpen for brukere, pårørende og ansatte. Velkommen! 

Mentor

En mentor er en som har egenerfaring med rusavhengighet og psykiske utfordringer, og har et avklart forhold til egen rushistorie. Mentoren har et arbeidsforhold hos A-larm, og fungerer som støttespiller, motivator og rollemodell for deltakeren. For å bli mentor må du ha kurs og veiledning i regi av A-larm. Det er to mentorer ansatt i Innlandet: Siv og Tor Yngve. Les mer om ordningen og hvem den er for her. 

SNU-gruppe for brukere og pårørende

SNU er et tilbud til deg som har tatt et standpunkt om rusfrihet. SNU-gruppa kan være endel av forvern, ettervern eller et supplement til annen behandling/oppfølging.

Gruppa ledes av Tor Yngve som med egenerfaring, noe som skaper gjenkjennelse og trygghet til å dele utfordringer - ingen for liten og ingen for stor. Det vil være ulike erfaringer med forskjellige utfordringer i gruppa noe som gjør det gruppa til en god arena for å få hjelp til å takle egne utfordringer. Gruppa er også åpen for pårørende. Tilbudet er gratis 

Hver onsdag klokken 17:00 - 19:00 Storgata 9B.