Mentor

En mentor er en som har egenerfaring med rusavhengighet og psykiske utfordringer, og har et avklart forhold til egen rushistorie. Mentoren har et arbeidsforhold hos A-larm, og fungerer som støttespiller, motivator og rollemodell for deltakeren. For å bli mentor må du ha kurs og veiledning i regi av A-larm. Les mer om ordningen og hvem den er for her. 

SNU-gruppe for brukere og pårørende

SNU er et tilbud til deg som har tatt et standpunkt om rusfrihet. SNU-gruppa kan være endel av forvern, ettervern eller et supplement til annen behandling/oppfølging.

Gruppa ledes av Siv som med egenerfaring, noe som skaper gjenkjennelse og trygghet til å dele utfordringer - ingen for liten og ingen for stor. Det vil være ulike erfaringer med forskjellige utfordringer i gruppa noe som gjør det gruppa til en god arena for å få hjelp til å takle egne utfordringer. Gruppa er også åpen for pårørende. Tilbudet er gratis 

Hver onsdag klokken 17:00 - 19:00 Storgata 9B.