Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  Lytt til teksten

Pårørendetilbud

På denne siden finner du ulike tilbud og informasjon til deg som pårørende. Tilbudene er interkommunale, og du tar selv kontakt med aktuelle tilbud. Du finner mer om pårørendetilbud og din rettigheter som pårørende under fanene.

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs. Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste. Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for godt samarbeid med pårørende og tilby nødvendig pårørendestøtte.

Om du ønsker å snakke med noen i tjenesten om den du er pårørende til, kan du henvende deg til den som er kontaktperson i psykisk helse og rus i din kommune. 

 

Publisert 27.04.2018 av | Oppdatert 22.02.2023
couple-gadec2e45e_1920

Kontaktinformasjon

Innbyggere i Lillehammer kan ringe Rask psykisk helsehjelp :
Telefon 917 13 338 (hverdager 10:00-13:00)

Skjema