Temafredager 2024

Temafredager: 

Vi har den glede av å ønske deg velkommen til temafredager på Møteplassen!

I tillegg til servering av lunsj og vafler, kommer det personer fra frivillige organisasjoner og lokale tilbud som holder et miniforedrag om forskjellige tema.Temaene kan være: søvn, helse- og livsstil, kosthold, kommunens tilbud med mer.Tilbudet er gratis. 

9. februar: Thomas Rønningen fra Lillehammer region brannvesen snakker om brannforebygging
23. februar  Kognitiv terapeut Linn Beate fra Rask psykisk helsehjelp. Tema: gode tips i en travel hverdag for å unngå stress og belastning
8. mars Ingrid Bakke fra Havang snakker om kvinnedagen 
22. mars  Elin og Marthe kommer fra Housing First for å snakke om modellen
12. april  Fagkoordinator Hege Storhov fra Psykisk helse og rus snakker om vold i nære relasjoner

Har du forslag til tema du ønsker å høre mer om? Legg igjen forslaget ditt her