Navn

Stilling

Telefon

Cecilie Aways

Brukerspesialist

 46854432

Patrick Skollerud

Vernepleier

 46833840

Tomas Wikstrand

Sykepleier

 46840876

Anja Vangstad

Barnevernspedagog

 46809742

Lise Ruttenborg

Vernepleier

 46862417

Yngvar Sønstegaard

Sosionom

 90618440

Sindre Bjørnbekk

Psykolog 

 90268992

Anette Brenden

Sekretær

 47659305