Senteret har et bokollektiv for personer med demens hvor det bor 12 personer. De som bor i bokollektivet, er tildelt en institusjonsplass, tilsvarende en sykehjemsplass. Senteret har kafé, frisør og fotpleie.
På senteret foregår det ulike aktiviteter som kan være for eksempel bingo, arbeidsstue, lesestund og allsang.

Tilbudene er også åpne for flere enn senterets beboere.