Ved behov for bolig, må en søke skriftlig til Tildelingskontoret i Lillehammer kommune. Søknadsskjemaet finner du her under "Helse- og omsorgstjenester".

Har du spørsmål knyttet til koronasituasjon og hvordan dette innvirker på våre brukere, ta kontakt med avdelingsleder. Du finner også informasjon her.