Godkjente beitelag kan få tilskudd til drift av beitelag. Dette er tilskudd pr.dyr av sau, geit, storfe og hest sanket fra utmarksbeite.

Beitelag kan også søke tilskudd til forsterket tilsyn pr.dyr sluppet på utmarksbeite, og tilskudd til biologisk verdifull beitemark i utmarksområdet som beitelaget disponerer.

Søknadsfrist er 15. november.