På dagtid er det både torghandel og parkeringsmuligheter på Stortorget. Det er også mulig for andre å benytte torget for kort- eller langtidsutsalg, eventuelt til arrangementer. 
Når det gjelder parkering, så kan du parkere for tre timer og timeprisen er lik annen kommunal korttidsparkering. 

Ønsker du informasjon om bruk av torget til salg eller arrangement, ta kontakt med servicetorget, tlf: 61 05 05 00