Tradisjonelt landbruk

For investeringer i tradisjonelt landbruk, tilbys det investeringstilskudd. Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene med spesifisert kostnadsoverslag. Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Kommunen mottar da søknadene, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norge som avgjør saken. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er påbegynt. Vent til du får svar på søknaden før du starter.

Tilleggsnæring på gardsbruk

Det kan gis etableringsstipend og bedriftsutviklingstilskudd til etablering av tilleggsnæring på gardsbruk. For søknad om midler til tilleggsnæring er det ingen søknadsfrist. Lån i Innovasjon Norge Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og ulike innovasjonsprosjekter. Lån i Innovasjon Norge erstatter det som tidligere het Landbruksbanken.

Hvor finner jeg informasjon og søknadsskjema?

Informasjon og elektronisk søknadsskjema for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring på gardsbruk, finner du på www.innovasjonnorge.no/landbruk

Hva skal ligge ved søknaden?

Vedlegg scannes og lastes opp i søknaden for investeringer i tradisjonelt landbruk. Vedleggene nedenfor er nødvendige for at en søknad om investeringer i landbruksbygg kan behandles av Innovasjon Norge. Bruk denne listen som en sjekkliste før søknaden sendes.

Vedlegg:
- Helhetlig bygningsplan med tegninger og spesifisert kostnadsoverslag
- Driftsplan, inkludert kommentarer om forutsetningene
- Bekreftelse på at prosjektet er fullfinansiert, inkludert lånetilsagn fra privat bank
- Næringsoppgave siste 2 år
- Selvangivelse siste 2 år (også for ektefelle)
Evt.
- Avtaler på leiejord (10 års varighet) dersom planlagt driftsomfang forutsetter større ressursgrunnlag enn dagens nivå. Evt. avtaler om fôrkjøp
- Avtaler om kvoteleie (min. 70% av planlagt kvote)

 

Hva er retningslinjene for bruk av midler?

Retningslinjer for bruk av IBU-midler i Innlandet finner du HER