Lillehammer kommune utarbeider årlige eiermeldinger. I Eierpolitikk 2016-2019 er det lagt opp til at for selskap der kommunen eier 50 % eller mer, eller sel­skap som det er særskilt politisk interesse for, skal redegjørelsen i eiermeldingen følge en vedtatt mal. For selskap der kommunen eier mindre enn 50 % kan det benyttes en forenklet fram­stilling, der selskapets navn, kommunens eierandel og begrunnelse for eierskapet omtales.