Jumbo

Jumbo er den ene av de to småbarnsavdelingene våre med 12 barn i alder 0-3 år.
Det er fire faste årsverk på Jumbo. Det er Aina som er pedagogisk leder og Alma, Gro og Renate som er pedagogiske medarbeidere på Jumbo dette barnehageåret. 

 

Flosshatten

Flosshatten er en av de to småbarnsavdelingene våre som består av 12 barn i alderen 0-3 år.
Det er fire faste årsverk fordelt på Tone og Tonje som er pedagogiske ledere og Unni og Karin som er pedagogiske medarbeidere på Flosshatten dette barnehageåret.

Tryllestaven

Tryllestaven er en av de to storbarnsavdelingene våre som består av 14 barn i alderen 3-6 år.
Det er to faste årsverk her fordelt på Hilde og Lena som er pedagogiske ledere og Elisabeth som er pedagogisk medarbeider. I tillegg skal Hannah være lærling på Tryllestaven frem til sommeren 2023

Klovnen

Klovnen er en av de to storbarnsavdelingene våre som består av 18 barn i alderen 3-6 år. Det er tre faste årsverk fordelt på Silje, Marita og Jorunn som er pedagogiske ledere og Mona som er pedagogisk medarbeider.