Vil du lære norsk?

Vi registrerer nye elever til norskkurs onsdager mellom 12.00-14.00 

Ring 61 10 77 38 for timebestilling.

Opplæringen er nivåbasert og vi har norskkurs fra A1 til B2. 

Prøver

Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve

15. februar 2024

Påmelding: http://kompetansenorge.no

Norskprøve vinter 2023

Påmelding: 30.oktober - 3.november

Prøveperiode: 4.- 8. desember

Påmelding: http://kompetansenorge.no

 

Norskprøve vår 2024

Påmelding: 29.januar - 2.februar

Prøveperiode: 11.-15. mars 

Påmelding: http://kompetansenorge.no

 

Norskprøve sommer 2024

Påmelding: 15. - 19. april

Prøveperiode: 21. - 31. mai 

Påmelding: http://kompetansenorge.no

Fritak

Fritak fra plikt til opplæring i norsk/samfunnskunnskap

Du kan søke om fritak hvis du:

1. Kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk/samfunnskunnskap.

(eks. vitnemål, prøvebevis med bestått samfunnskunnskapsprøve/alle 4 delprøver i norsk)

2. Har særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. (Legeerklæring kreves)

 

Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Personer som har deltatt eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøver.

Fritaket kan innvilges dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker til grunn. 

Her kreves det dokumentasjon fra lege eller spesialist.

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte på LLS .