Barnehagen ligger sør i byen og ble bygget i 2004 og det er 3 avdelinger i barnehagen.

Det fysiske miljøet fremstår som lyst og innbydende til lek og kreativitet.

Uteområdet til barnehagen er stort og variert. Det gir gode og utfordrende lekemuligheter.

Vi har en fast turdag i uka og turene går til lavvoen vår, Maihaugen og ellers i nærmiljøet.

Øversveen barnehage er miljøsertifisert.

Styrer

Stine Taskerud
Tlf: 61 10 78 04

E-post: stine.taskerud@lillehammer.kommune.no 

Øvrige ansatte

Her kan du trykke for å komme direkte inn på Facebook

Åpningstid:

07.00 - 16.30