Når skal barn holdes hjemme?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

FHI har laget en oversikt over retningslinjer for når barnet bør holdes hjemme. Denne oversikten oppdateres jevnlig og legges derfor som en link her

 

Hvordan kan barnehagen forebygge spredning av smittsomme sykdommer?

Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved at barnehagen har gode hygienerutiner.

FHI sine anbefalinger finnes her

 

Informasjon til foreldre

Det er viktig å huske på at det oppleves mer krevende for et barn å være i barnehagen enn å være hjemme. Spesielt hvis barnet er i ferd med å bli syk. Det er ikke alltid at symptomene er tydelige, som feber, hoste o.l. Derfor har Helsenorge utarbeidet en veileder som inneholder råd til foreldre, for å vurdere om barnet bør holdes hjemme fra barnehagen.

Veilederen finner du her.

Dersom barnet ditt blir syk mens det er i barnehagen, vil barnehagen ta kontakt med deg. Du kan da bli spurt om å komme å hente barnet.