Felles dokumenter og planer for alle barnehagene

Lillehammer kommune har ansvar for at alle barnehager i kommunen drives etter gjeldende lover og regelverk.
Lov om barnehager med forskrifter inkl. rammeplan for barnehagene er det overordnede styringsdokumentet.

I tillegg er det utarbeidet flere felles planer for både private og kommunale barnehager, som du finner her:

Kommunedelplan Oppvekst
Handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø.pdf
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - barn og unge
IKT plan
Plan for fysisk aktivitet og kosthold i barnehagene.pdf

For kommunale barnehager

De kommunale barnehagene er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur.
Sektoren har en felles visjon:

God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring

Verdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt.

Planer som gjelder spesielt for de kommunale barnehagene finner du under her:

Vedtekter kommunale barnehager.pdf

Strategiplan for barnehag 2021-2025 (DOC) (PDF)

Felles pedagogisk plattform.pdf

Digitalisering - Handlingsplan for de kommunale barnehagene

 

For private barnehager

Dokumenter og planer for private barnehager fås ved å gå inn på nettsidene til barnehagen, eller ved å kontakte den enkelte barnehage.

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagene