• At foresatte har en positiv innstilling til skolen og prater varmt om skolen hjemme
• Stiller forberedt på utviklingssamtaler(elev og foresatte har snakket sammen hjemme, har lest tilbakemeldinger på Showbie)
• Sørger for at eleven har det nødvendige utstyret på skolen og hjemme
• Holder seg orientert om elevenes lekser og læringsmål
• Legger til rette for hjemmearbeid
• Sørger for at elevene er forberedt til undervisning;
–Elevene er utvilte
–Spist frokost
–Har med skolemat
–Har med nødvendig utstyr og riktig påkledning
• Tar kontakt med skolen hvis det er noe
• Leser mail og VISMA meldinger fra skolen