Administrasjon

Trond Johnsen, skolesjef   Mob: 975 34 418
Elisabet Roland, ass.skolesjef    Mob: 971 68 590
Guro Håve úr Árantsstovu, rådgiver   Mob: 980 90 723
Anne Slettum, rådgiver   Mob: 911 61 252
Inger Øverli, Aktiv i skolen, rådgiver   Mob: 958 26 657
Jill Harviken, rådgiver Mob: 950 27 410
Solvor Engen, Skolepolitisk rådgiver - deltid  
Bjørn Brandvold, økonomi     Mob: 908 28 720

 

Lillehammer-skolen i navn og tall

11 kommunale skoler

2868 elever(1. - 10. trinn)

437 elever med skoleskyss

686 elever på SFO

278 lærere

80 assistenter

 

KFU - kommunalt foreldreutvalg

Skolebytte

Informasjon om skolebytte ligger under grunnskole - skolebytte

 

Skoleskyss

Informasjon om skoleskyss ligger under grunnskole - skoleskyss

 

Byggeprosjekter

Det er to større byggeprosjekter i Lillehammer-skolen

  • Jørstadmoen skole får nytt skolebygg. Det skal erstatte den gamle skolebygningen som pr i dag brukes til undervisning for mellomtrinnet. De nye skolelokalene skal være klare til skolestart høsten 2018. Beskrivelse av byggeprosjektet.

 

  • Kringsjå og Ekrom barneskoler skal legges ned og slås sammen til en skole og blir Nordre Ål skole. Den nye skolen plasseres på tomten til Kringsjå skole og skal stå ferdig høsten 2019. Beskrivelse av byggeprosjektet.
     

Styrende dokumenter

Strategiplan for barnehage og skole 2018-2021

Kvalitetsmelding for Lillehammer-skolen 2017

Reglement

Forskrift til ordensreglement 2018-19(rullert 08.08.2018)

Reglement for iPad i Lillehammer-skolen

Ulykkesforsikring elever

Logo U.dir nullmobbing