Plan for samarbeid mellom hjem og skole finner du HER

Alle foreldre kan bidra til et godt samarbeid med skolen: 

  • Støtt opp om lærernes jobb. Snakk om timeplanen hjemme og spør barna om skolehverdagen
  • Vær en god rollemodell: Snakk positivt om skolen, læreren, de andre elevene og deres foreldre
  • Bidra til å skape et godt skolemiljø gjennom å ta initiativ til og delta på sosiale arrangementer
  • Spør kontaktlæreren om det er noe du kan hjelpe til med
  • Meld deg som foreldrekontakt, og ta initiativ til å samarbeide med kontaktlæreren og faglærerne
  • Møt opp og vis engasjement på foreldremøtene og utviklingssamtalene
  • Støtt opp om skolens sosiale arrangementer og tiltak for å skape et godt skolemiljø
  • Hjelp barnet ditt med å sette ord på hvordan det har det på skolen. Hva liker barnet? Hva synes det er vanskelig? Hjelp barnet med å tenke på løsninger
  • Samarbeid med de andre foreldrene, og inviter andre barn med hjem