Samarbeidsutvalget (SU)

Marthe Wangen - leder
Sondre Holte - vara for leder
Johan Berg Leonhardsen - sekretær
Annett Gundersen - vara sekretær