Formål
Kommunene er pålagt å utføre brannforebyggende arbeid og ressursbruken skal stå i et bestemt forhold til innbyggertallet. Målet er å legge til rette for at ingen skal omkomme eller bli skadet i brann, samt redusere skadevirkningene av brann. Virkemidlene er flere; informasjon, opplæring, fastsettelse av brannsikringstiltak og branntilsyn. Ut ifra kartlagt risiko bestemmes hvor ofte og hvilke tiltak som skal prioriteres. 

Avdelingen består av tre branninspektører og en leder. Feierseksjonen er underlagt forebyggende avdeling.

Leder forebyggende avdeling:

Mattias Andersson tlf. 61 10 52 78 mobil. 416 45 615 Epost: Mattias.Andersson@lillehammer.kommune.no

Benytt fortrinnsvis brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no