Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronainformasjon / Information about the coronavirus

Les mer clear

Naturfare

P9257652

Flomsikring av Skurva ved Storgata og Hammersengvegen

Lillehammer kommune gjennomfører flomsikringsarbeider i Skurva. Bakgrunnen for flomsikringsarbeidene er tidligere flomhendelser som har forårsaket skader i området. Målet med prosjektet er å sikre infrastruktur og nærings- og boligbebyggelse mot skader/ødeleggelser i forbindelse med fremtidige flomhendelser.

Grunneiers ansvar

I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.

IVF

Nye IVF-kurver for Lillehammer

På oppdrag fra Lillehammer kommune har Norconsult AS utarbeidet nye IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) for Lillehammer. Disse skal benyttes til beregninger i forbindelse med flom og overvann, og kommunen anmoder konsulentfirmaer om å ta i bruk de nye kurvene.

Flom i bynære vassdrag

Lillehammer kommune har vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.