Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturfare

Overvann

Overvannshåndtering

Lillehammer kommune har utarbeidet en temaplan for overvann. Overvannsplanen er et overordnet plandokument for planlegging og håndtering av overvann i kommunen, inklusive retningslinjer for plan- og byggesaker.

DSC_0228

Grunneiers ansvar

I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.

IVF

Nye IVF-kurver for Lillehammer

På oppdrag fra Lillehammer kommune har Norconsult AS utarbeidet nye IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) for Lillehammer. Disse skal benyttes til beregninger i forbindelse med flom og overvann, og kommunen anmoder konsulentfirmaer om å ta i bruk de nye kurvene.

Røyslimoen

Flom i bynære vassdrag

Lillehammer kommune har vært rammet av flere episoder med flom i mindre vassdrag. For å motvirke og forebygge fremtidige flomskader har Lillehammer kommune igangsatt et prosjekt som skal avklare og koordinere tiltak i vassdragene.